Vállalkozása megbízható rendszergazdát/ IT szakértőt / webfejlesztőt keres?

Minden vállalkozásnak szüksége van szerszám váltásra, hogy hatékonyságot tudjon növelni. A stratégiai fejlesztés legfontosabb eleme a reális helyzetértékelés és reális célkitűzés. Célszerű olyan informatikai megoldásokat választani, már a kezdetek kezdetén, amelyek támogatják a dinamikus növekedést, szükség esetén a mérethez igazodó költség csökkentést. 

A jelenlegi működési folyamatok részletes ismerete és azok hatékonyságának növelése elengedhetetlen a fokozódó piaci versenyben.

A jelenlegi működés racionalizálásának egyik nagy előnye a működési átláthatóság növekedése és ezzel párhuzamosan a költségek csökkenése.

Egyedi megoldásokat kínálok a működési hatékonyság növeléséhez:

 • Folyamatfelmérés
 • Duplikációk és megtakarítható költségek azonosítása
 • Működési modell átvilágítása

A hazai fogyasztói szokások fejlődése, az e-kereskedelem megállíthatatlan terjedése és az egyre gyakrabban változó fogyasztói igények együttesen stratégiai szintű kihívásokat jelenthetnek.

Ezen kihívásokra adott válaszként egyre szélesebb rétegben figyelhető meg új üzletágak, üzleti modellek illetve horizontális üzleti növekedési irányok megjelenése a hazai vállalatoknál. Ugyanakkor fontos felismerni, hogy ezen új üzleti modellek új kompetenciákat és piaci ismereteket kívánnak meg.

Az alábbi szolgáltatásokkal támogatja az üzleti növekedést:

 • Növekedési stratégiai irányok feltárása
 • Piaci kitörési / belépési lehetőségek azonosítása
 • Eddig kihasználatlan bevételi csatornák fejlesztése
 • Üzleti tervezés
 • Versenytárselemzés
 • Változásmenedzsment
Komplex megoldások

Általános rendszergazdai feladatok

 • az eszközök megfelelő működésének ellenőrzése
 • teljesítmény ellenőrzés
 • telepített szoftverek átvizsgálása
 • rendszernaplók, víruskeresési naplók, ha van egyéb naplók vizsgálata
 • számítógép tisztítás, portalanítás
 • kapcsolatok, kábelek ellenőrzése

Szoftveres rendszergazdai feladatok

 • szoftverek telepítése és beállítása
 • biztonsági mentések készítése
 • frissítések letöltése, frissítések automatizálása
 • az általános átvizsgálás során észlelt hibák javítása
 • megelőző lépések megtétele, kulcsfontosságú teljesítmények mutatók automatizált figyelése
 • A fő teljesítménymutatókhoz (key performance indicator) riasztási szintek beállítása
 • bejelentések során érkezett hibák javítása
 • a munkatársak igényeinek figyelemmel kísérése
 • javaslatok összeállítása a meglévő szoftverek felhasználására, új szoftverek beszerzésére
 • biztonsági beállítások folyamatos felülvizsgálata és szükség esetén korrigálásuk

Hardverekkel kapcsolatos feladatok

 • az általános átvizsgálás során észlelt hardver hibák garanciális javíttatása
 • hatáskörébe tartozó eszközök garanciális ügyeinek intézése
 • megelőző lépések megtétele
 • új eszközök vásárlásához javaslatok megtétele
 • az eszközök megvásárlása
 • a vásárolt eszközök üzembe helyezése, telepítése és kipróbálása
 • hatáskörébe tartozó eszközök garanciális ügyeinek intézése
 • Hálózattal kapcsolatos feladatok
 • hálózat kiépítése,  üzemeltetése
 • szerverek telepítése, üzemeltetése
 • munkaállomások és más hálózatban részt vevő egységek telepítése és üzemeltetése
 • hálózati szabályok kialakítása és betartatása
 • a hálózat kiépítése

Biztonsági rendszergazda feladatok

 • A rendszergazda feladata a hálózat és a hálózatban részt vevő egységek biztonságának megoldása, felügyelete, javaslatok megtétele a biztonsági hiányosságok pótlására. Különös tekintettel az alábbiakra:
 • eszközök elektromos biztonsága, pl.: szünetmentes áramellátás, túlfeszültség védelem
 • üzemképesség és állag megóvása, így külső és belső portalanítás, tisztítás
 • adattárolás biztonsága, adatmentések megoldása
 • vírusvédelem, kémprogram védelem
 • hálózati biztonsági szabályok létrehozása, tűzfal üzemeltetése
 • hálózati jogosultságok létrehozása
 • Levelezés biztosítása, levélszemét szűrése
 • Saját szerver esetén levélszemét-szűrés
 • Nincs saját szervere a cégnek: a szolgáltatást biztosító cég feladatkörébe tartozik. A rendszergazda feladata a kapcsolattartásra korlátozódik.
 • A levélszemét-szűrés a fentieken túl több lépcsőben is megoldható feladat, így speciális szűrő szoftverek vásárlásával házon belül is kezelhető.

Tájékoztatási rendszergazda feladatok

 • A rendszergazda tájékoztatási feladatai közé az alábbiak tartoznak:
 • biztonsági házirend megismertetése a felhasználókkal
 • informatikai szabályzat – ha van – megismertetése a felhasználókkal
 • szoftvernyilvántartás vezetése és időnként a cég vezetésének tájékoztatása
 • licencek lejáratáról tájékoztatás előre
 • tervezett karbantartásokról előre figyelmeztetés
 • várható meghibásodásokról tájékoztatás
 • általános feladatok elvégzéséről és eredményükről időnkénti beszámolás
 • az informatikai szabályokban történt változásokról a felhasználók tájékoztatása